Logo THS ÚSV SAV

Aktuality

11.6.2018

Na základe Rozhodnutia Slovenskej akadémie zo dňa 19. apríla 2018, číslo: 01787/2018, došlo s účinnosťou ku dňu 01. mája 2018 k zániku organizácií SAV: Ústredný archív SAV, Kongresové centrum Smolenice SAV, THS ústavov spoločenských vied SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV, Encyklopedický ústav SAV bez likvidácie a ich právnym nástupcom sa stalo Výpočtové stredisko SAV, ktorého názov sa po zlúčení zanikajúcich organizácií zmenil na Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied.

Dodatok k Zriaďovacej listine Výpočtového strediska SAV č. 367/G/12/2009 zo dňa 5.5.2009 bol schválený na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 339 dňa 12. 04. 2018 s účinnosťou k 1.5.2018.

Všetok majetok ako aj práva a povinnosti zanikajúcich organizácií prešli od 01. mája 2018 na príspevkovú organizáciu Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied ako právneho nástupcu zanikajúcich organizácií.

11.6.2018

Na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 148/2018 Z. z. dochádza k zmenám stravného s účinnosťou od 1. júna 2018. [ podrobnosti ].

30.1.2018

8.1.2018

Zverejnené čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2017.

8.1.2018

Zverejnené čerpanie výdavkov na výpočtovú techniku podľa programov a jednotlivých organizácií za rok 2017.
Vyhľadávanie aktualít

Rok

Kategória


Zobraziť THS ÚSV SAV na väčšej mape

© 2011-2013, Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Bratislava
Počítadlo.cz